Doanh nghiệp
Liên kết
Thông báo danh sách thí sinh dự kiến trúng tuyển, lịch thu hồ sơ của thí sinh dự kiến trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm 2020

Ngày đăng bài:9/23/2020

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG TIỀN GIANG
Địa chỉ: 11B/17, Học Lạc, Phường 8, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
Điện thoại: 02733.958.684 - Fax: 02733.881.465 - Email: caodangtiengiang@gmail.com