Doanh nghiệp
Liên kết
Hội đồng trường Trường Cao đẳng Tiền Giang nhiệm kỳ 2019 – 2024, kỳ họp lần thứ nhất

Ngày đăng bài:2/4/2021

   Ngày 03/02/2021, tại phòng họp 2 đã diễn ra kỳ họp lần thứ nhất Hội đồng trường Trường Cao đẳng Tiền Giang nhiệm kỳ 2019 – 2024, ông Trương Thanh Nhường – Chủ tịch Hội đồng trường chủ trì.

Hội đồng trường Trường cao đẳng Tiền Giang nhiệm kỳ 2019 – 2024 được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ký Quyết định thành lập số 110/QĐ-UBND ngày 19/01/2021 gồm 17 thành viên, Hội đồng trường có trọng trách tổ chức quản trị, đại diện quyền sở hữu của Trường Cao đẳng Tiền Giang, quyết nghị các chủ trương lớn để thực hiện quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm của Trường Cao đẳng được Nhà nước giao theo quy định của pháp luật và theo Điều lệ trường Cao đẳng.

Tại kỳ họp lần thứ nhất, Hội đồng trường đã bàn bạc đi đến thống nhất các nội dung: quyết nghị thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng trường; quyết nghị thông qua Chương trình hoạt động toàn khóa; quyết nghị thông qua Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Trường; quyết nghị thống nhất chủ trương điều chỉnh, sắp xếp lại tổ chức bộ máy một số đơn vị và điều động bổ nhiệm cán bộ quản lý do sự thay đổi tổ chức bộ máy theo đề án do Hiệu trưởng nhà trường đệ trình.

Ông Trương Thanh Nhường – Chủ tịch Hội đồng trường chủ trì cuộc họp

Việc thành lập Hội đồng trường có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới trong công tác kiện toàn bộ máy của nhà trường. Thành viên Hội đồng trường là những cá nhân tâm huyết, đại diện cho tập thể cán bộ, viên chức, người lao động trong Trường sẽ tích cực phát huy vai trò, năng lực và đưa ra những định hướng, chiến lược mới, phù hợp đóng góp quan trọng cho sự phát triển của nhà trường. Tin rằng sự hoạt động và những đóng góp tích cực của Hội đồng trường sẽ mở ra một giai đoạn mới cho sự phát triển mạnh mẽ hơn của Trường Cao đẳng Tiền Giang trong tương lai.

Thành viên Hội đồng trường Trường Cao đẳng Tiền Giang nhiệm kỳ 2019 – 2024

            Tố Nương - Ảnh Quốc Hưng

TRƯỜNG CAO ĐẲNG TIỀN GIANG
Địa chỉ: 11B/17, Học Lạc, Phường 8, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
Điện thoại: 02733.958.684 - Fax: 02733.881.465 - Email: caodangtiengiang@gmail.com