Doanh nghiệp
Liên kết
Tham quan Công ty TNHH Gia công đồng Hải Lượng Việt Nam

Ngày đăng bài:3/10/2021

Ngày 09/3/2021, trường Cao đẳng Tiền Giang tổ chức cho sinh viên chuyến đi tham quan công ty TNHH Gia công đồng Hải Lượng Việt Nam, tại số 67 – 76A Khu công nghiệp Long Giang, Tân Lập 1, Tân Phước, Tiền Giang.

Trong thời gian qua, công ty TNHH Gia công đồng Hải Lượng Việt Nam hợp tác với nhà trường trong nhiều hoạt động, nhất là hoạt động nhận sinh viên đến thực tập và nhận sinh viên vào làm việc sau khi tốt nghiệp ra trường, ngoài ra, giữa nhà trường và công ty có hợp đồng thỏa thuận đào tạo lớp Hải Lượng, đây là lớp đào tạo Sinh viên các nghề lĩnh vực Cơ khí và Điện để định hướng việc làm ở vị trí quản lý. Qua chuyến tham quan, sinh viên học tập được tác phong công nghiệp, môi trường làm việc, quy trình tạo ra sản phẩm thực tế tại công ty, qua đó, tạo sự gắn kết, tiếp xúc với thực tế cho các em có định hướng học tập, rèn luyện tay nghề.

Hình ảnh tham quan của sinh viên

                                                                                                   Tố Nương - Ảnh Văn Dùng

TRƯỜNG CAO ĐẲNG TIỀN GIANG
Địa chỉ: 11B/17, Học Lạc, Phường 8, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
Điện thoại: 02733.958.684 - Fax: 02733.881.465 - Email: caodangtiengiang@gmail.com