Doanh nghiệp
Liên kết
Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

Ngày đăng bài:7/16/2020

    Nhằm đánh giá, rút kinh nghiệm công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2020, qua đó đề ra những nhiệm vụ, mục tiêu và giải pháp về công tác xây dựng Đảng 6 tháng cuối năm, chiều ngày 10/7/2020, Đảng bộ trường Cao đẳng Tiền Giang tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020. 

Toàn cảnh Hội nghị

Đến dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Quang Khải – Bí thư Đảng ủy, chủ trì Hội nghị; cùng toàn thể các đồng chí là Đảng ủy viên, Bí thư, Phó Bí thư, cấp ủy các chi bộ trực thuộc và các đồng chí đảng viên của Đảng bộ Trường. 

 

Chủ tọa Hội nghị

Mở đầu chương trình hội nghị, đồng chí Đặng Văn Bên – Phó Bí thư Đảng ủy báo cáo tóm tắt kết quả công tác xây dựng đảng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; công tác kiểm tra giám sát của nhiệm kỳ 2015-2020, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025; công tác kiểm tra giám sát 6 tháng đầu năm 2020 và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Báo cáo đã nêu rõ những kết quả nổi bật trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Nhà trường trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị theo lĩnh vực được giao; công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; công tác tổ chức, cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát; công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể,…Sáu tháng đầu năm 2020, Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn trường vừa thực hiện công tác chuyên môn vừa thực hiện chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định của Nhà nước.

Nhiệm vụ của 6 tháng cuối năm là tiếp tục lãnh đạo đảng viên tập trung thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu trong công tác chuyên môn của nhà trường; lãnh đạo và tổ chức thực hiện có kết quả công tác xây dựng Đảng gắn với việc nắm bắt tư tưởng và tâm trạng của đảng viên và quần chúng; tổ chức tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; duy trì nền nếp sinh hoạt đảng và quản lý lý đảng viên, thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; lãnh đạo và tổ chức tốt công tác dân vận, quy chế dân chủ cơ sở và công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tiếp tục lãnh đạo các đoàn thể thực hiện tốt chương trình công tác của mình, tập trung vào các hoạt động gắn với chuyên môn góp phần hoàn thành nhiệm vụ của nhà trường, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Đ/c Đặng Văn Bên – Phó Bí thư Đảng ủy báo cáo tóm tắt kết quả công tác xây dựng đảng và công tác kiểm tra giám sát

Qua 6 tháng thực hiện chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong toàn Đảng bộ, đồng chí Trương Thanh Nhường – Phó Bí thư Đảng ủy báo cáo sơ kết việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, nhìn chung toàn bộ đảng viên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự giác, tự rèn luyện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian qua.

Đ/c Trương Thanh Nhường – Phó Bí thư Đảng ủy báo cáo sơ kết việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh

Thực hiện tuyên truyền, phổ biến các văn bản cấp trên, đồng chí Nguyễn Quang Khải – Bí thư Đảng ủy tuyên truyền đến toàn thể đảng viên kết quả kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV; kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí Thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục và thực hiện các quy định của pháp luật; những cống hiến quý báu của đồng chí Nguyễn Hữu Thọ đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân.

Đ/c Nguyễn Quang Khải – Bí thư Đảng ủy tuyên truyền, phổ biến một số văn bản cấp trên

Hội nghị cũng được nghe các ý kiến thảo luận của các đồng chí đảng viên xoay quanh các vấn đề về trách nhiệm của đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng 6 tháng cuối năm 2020; mô hình tổ chức có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tương, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; phương hướng, nội dung củng cố và nâng chất tổ chức cơ sở Đảng tại các chi bộ trực thuộc Đảng bộ. Qua đó Hội nghị thống nhất một số vấn đề cần thực hiện: Phải phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của đảng viên và cán bộ chủ chốt trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Đảng bộ vững mạnh phải bắt đầu từ sự vững mạnh trong nhận thức chính trị, tư tưởng và hành động của mỗi đảng viên, mỗi Chi bộ trực thuộc Đảng bộ. Mô hình học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh: Từng đảng viên trong chi bộ nhận thức sâu sắc chủ đề học tập và làm theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 2020; phải hành động theo phương châm  “đoàn kết là sức mạnh, đoàn kết để xây dựng Đảng vững mạnh”; phải xác định nội dung, phần việc cụ thể, thiết thực gắn với chuyên môn - nghiệp vụ đang đảm trách; Bản thân thường xuyên“Tu thân, xử thế, dưỡng sinh” - Nhìn lại bản thân mình, sống vì mọi người, luôn làm mới chính mình. Việc nâng chất tổ chức cơ sở Đảng phải bắt đầu chất lượng của mỗi đảng viên. Chất lượng của đảng viên sẽ làm nên chất lượng chi bộ- chất lượng tổ chức cơ sở Đảng.

Các đồng chí đảng viên phát biểu thảo luận

 Dịp này, Đảng bộ tổ chức khen thưởng các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, gương điển hình về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019.

Các tập thể được khen thưởng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019

Các cá nhân được khen thưởng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019

Các cá nhân được tuyên dương gương điển hình về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019

 Tố Nương 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG TIỀN GIANG
Địa chỉ: 11B/17, Học Lạc, Phường 8, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
Điện thoại: 02733.958.684 - Fax: 02733.881.465 - Email: caodangtiengiang@gmail.com