Doanh nghiệp
Liên kết
Nhà trường tổ chức cho Học sinh sinh viên khóa 18, 19 học chính trị đầu năm học 2020 - 2021

Ngày đăng bài:10/18/2020

        Chiều ngày 16/10/2020, Nhà trường tổ chức cho toàn thể Học sinh sinh viên khóa 18, 19 học chính trị đầu năm học 2020 – 2021.

HSSV học tập chính trị đầu năm

       Lớp học có 828 Học sinh sinh viên, được phổ biến nhiều kiến thức về các quy chế sửa đổi, các quy định về pháp luật, biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19,… Nội dung gồm 02 chuyên đề cụ thể:

Chuyên đề 1: Một số nội dung điều chỉnh sửa đổi về quy chế học tập;

Chuyên đề 2: Một số nội dung điều chỉnh sửa đổi về quy chế rèn luyện; các quy định pháp luật có liên quan đến HSSV: Luật giao thông đường bộ; Luật phòng chống ma túy; Thông tin về tình hình an ninh trật tự và một số thủ đoạn của các loại tội phạm; Biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Thầy Cô phổ biến các chuyên đề đến HSSV

Qua buổi học, Học sinh sinh viên hiểu được quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của bản thân, hiểu rõ những quy định của nhà nước, nhà trường.

       Tố Nương

TRƯỜNG CAO ĐẲNG TIỀN GIANG
Địa chỉ: 11B/17, Học Lạc, Phường 8, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
Điện thoại: 02733.958.684 - Fax: 02733.881.465 - Email: caodangtiengiang@gmail.com