Doanh nghiệp
Liên kết
Thông báo đấu giá tài sản cho thuê mặt bằng khai thác giữ xe hai bánh của học sinh, sinh viên

Ngày đăng bài:3/20/2021

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG TIỀN GIANG
Địa chỉ: 11B/17, Học Lạc, Phường 8, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
Điện thoại: 02733.958.684 - Fax: 02733.881.465 - Email: caodangtiengiang@gmail.com