Doanh nghiệp
Liên kết
Trường Cao đẳng Tiền Giang tổ chức Tuần lễ giáo dục đầu khóa cho Học sinh sinh viên khóa 2020

Ngày đăng bài:10/15/2020

      Từ ngày 12/10/2020 đến ngày 14/10/2020, Trường Cao đẳng Tiền Giang tổ chức cho Học sinh sinh viên khóa tuyển sinh năm 2020 tuần lễ giáo dục đầu khóa.

Đợt 1, Nhà trường tổ chức 4 lớp cho 900 học sinh sinh viên đã trúng tuyển và hoàn tất thủ tục nhập học.

Nội dung chính trong tuần lễ giáo dục đầu khóa gồm các nội dung về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, các quy chế quy định về đào tạo, giáo dục chính trị và công tác học sinh sinh viên (HSSV); các chế độ chính sách đối với HSSV, khen thưởng, kỷ luật…giúp HSSV hiểu được quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của bản thân, hiểu rõ những quy định của nhà nước, nhà trường.

Ngoài ra, Nhà trường trang bị một số thông tin cơ bản và cần thiết về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và quốc tế, chủ trương, chính sách đổi mới giáo dục và đào tạo; trang bị cho HSSV những kỹ năng mềm cơ bản giúp các em tự tin bước vào môi trường học tập mới.

 

Học sinh sinh viên được giáo dục, học tập các chuyên đề như:

Chuyên đề 1: Giới thiệu về trường và phương pháp chung về học tập và rèn luyện;

Chuyên đề 2: Giới thiệu về khoa và hướng dẫn phương pháp học tập chuyên ngành;

Chuyên đề 3: Giới thiêu về chương trình học tập và quy chế học tập;

Chuyên đề 4: Phổ biến nội quy, quy chế đánh giá kết quả rèn luyện;

Chuyên đề 5: Phổ biến các quy định pháp luật có liên quan đến HSSV (Luật giao thông đường bộ; Luật phòng chống ma túy; Thông tin về tình hình an ninh trật tự và một số thủ đoạn của các loại tội phạm; Biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19);

Chuyên đề 6: Triển khai các hoạt động phong trào rèn luyện của HSSV (Các hoạt động phong trào bảo vệ chủ quyền biển đảo; Các hoạt động phong trào rèn luyện và khởi nghiệp);

  Chuyên đề 7: Triển khai chế độ chính sách và quyền lợi khi tham gia BHYT. 

Học sinh sinh viên được học tập các chuyên đề

Nhà trường tổ chức cho những học sinh sinh viên trúng tuyển đợt 4 và các HSSV khóa 2020 trúng tuyển các đợt 1,2,3 chưa học sinh hoạt chính trị đầu khóa sẽ học vào ngày 31/10/2020 và ngày 07/11/2020.

Tố Nương 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG TIỀN GIANG
Địa chỉ: 11B/17, Học Lạc, Phường 8, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
Điện thoại: 02733.958.684 - Fax: 02733.881.465 - Email: caodangtiengiang@gmail.com