Doanh nghiệp
Liên kết
Thông báo danh sách thí sinh dự xét tuyển và sơ đồ vị trí phòng phỏng vấn, sát hạch kỳ tuyển viên chức năm 2020

Ngày đăng bài:9/8/2020

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG TIỀN GIANG
Địa chỉ: 11B/17, Học Lạc, Phường 8, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
Điện thoại: 02733.958.684 - Fax: 02733.881.465 - Email: caodangtiengiang@gmail.com