Doanh nghiệp
Liên kết
Thông báo cho giáo viên, HSSV nghỉ dạy và học để phục vụ kỳ thi tốt nghiệp khóa thi ngày 23/11/2020 

Ngày đăng bài:11/17/2020

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG TIỀN GIANG
Địa chỉ: 11B/17, Học Lạc, Phường 8, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
Điện thoại: 02733.958.684 - Fax: 02733.881.465 - Email: caodangtiengiang@gmail.com