Doanh nghiệp
Liên kết
Cán bộ, viên chức Nhà trường học tập chính trị - nghiệp vụ năm học 2020 – 2021

Ngày đăng bài:10/18/2020

        Ngày 10/10/2020, Nhà trường tổ chức cho toàn thể cán bộ, viên chức học tập chính trị, nghiệp vụ năm học 2020 – 2021.

Cán bộ viên chức học tập chính trị, nghiệp vụ

       Tại buổi học tập, cán bộ viên chức Nhà trường được nghe Ông Nguyễn Văn Nhàn - Phó Trưởng phòng Khoa giáo và Tuyên truyền, Văn hóa văn nghệ, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang tuyên truyền, phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản và cốt lõi trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; những vấn đề mới cần nhận thức đúng, sâu sắc về đời sống chính trị - kinh tế - xã hội của đất nước.

Ông Nguyễn Văn Nhàn quán triệt nội dung cơ bản trong dự thảo văn kiện

       Cán bộ viên chức toàn trường được nghe thầy Nguyễn Quang Khải – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường triển khai nhiệm vụ năm học 2020 2021, quán triệt văn bản chỉ đạo các cấp trong thực hiện nhiệm vụ năm học và nhiệm vụ viên chức trong năm học 2020 – 2021.

Thầy Nguyễn Quang Khải – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường triển khai nhiệm vụ năm học

Ngoài ra, Cán bộ quản lý và viên chức hành chính sẽ được tập huấn nghiệp vụ công tác quản lý - lãnh đạo; thống nhất thể thức văn bản hành chính do Trường và các đơn vị soạn thảo vào ngày 30/10/2020.

Tố Nương - Ảnh Thùy Linh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG TIỀN GIANG
Địa chỉ: 11B/17, Học Lạc, Phường 8, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
Điện thoại: 02733.958.684 - Fax: 02733.881.465 - Email: caodangtiengiang@gmail.com