Doanh nghiệp
Liên kết
Thông báo về việc tài sản nhàn rỗi tận dụng cho thuê bằng hình thức niêm yết giá trực tiếp (không qua đấu giá)

Ngày đăng bài:11/10/2020

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG TIỀN GIANG
Địa chỉ: 11B/17, Học Lạc, Phường 8, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
Điện thoại: 02733.958.684 - Fax: 02733.881.465 - Email: caodangtiengiang@gmail.com