Doanh nghiệp
Liên kết
Thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá cho thuê mặt bằng khai thác giữ xe 2 bánh của HSSV tại Trường ở Cơ sở 3

Ngày đăng bài:3/6/2021

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG TIỀN GIANG
Địa chỉ: 11B/17, Học Lạc, Phường 8, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
Điện thoại: 02733.958.684 - Fax: 02733.881.465 - Email: caodangtiengiang@gmail.com