Doanh nghiệp
Liên kết
Hội nghị trực tuyến triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2020 – 2025 

Ngày đăng bài:3/31/2021

       Sáng ngày 31/3/2021, toàn thể Đảng viên, Viên chức, Người lao động Trường Cao đẳng Tiền Giang tham dự Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025 tại điểm cầu Trường Cao đẳng Tiền Giang.

Đại biểu tham dự Hội nghị trực tuyến

Với quan điểm chỉ đạo xuyên suốt của Đại hội là: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng chất lượng, cán bộ, đảng viên phát huy trách nhiệm, đạo đức công vụ, thi đua sáng tạo, sản xuất kinh doanh”, các đồng chí dự Hội nghị được nghe đồng chí Thái Ngọc Bảo Trâm – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2015 – 2020. Theo đó, Trong nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên giữ vững lập trường tư tưởng chính trị, an tâm học tập, nghiên cứu các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn. Từng đảng viên trong Đảng bộ đã phát huy tốt tinh thần nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, kim ngạch xuất khẩu của các doanh nghiệp đạt và vượt Nghị quyết đề ra, tăng bình quân trên 15%/năm; nộp ngân sách theo quy định. Hàng năm có 90% chi, đảng bộ cơ sở trong Khối cơ quan và doanh nghiệp lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. Trong nhiệm kỳ Đảng bộ kết nạp 1.462 đảng viên (vượt 47% chỉ tiêu nghị quyết); trong đó đảng viên mới kết nạp là đoàn viên Đoàn TNCS HCM đạt 42,63% (nghị quyết đề ra 70%). Có 95% đảng viên là công chức được bổ nhiệm trưởng, phó phòng thuộc sở, ban, ngành tỉnh có trình độ lý luận chính trị trung cấp trở lên, đạt 95% nghị quyết…

Về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp, đại hội đã thống nhất 7 chỉ tiêu chủ yếu, 4 nhiệm vụ trọng tâm và 5 giải pháp cùng nghị quyết và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra.

Quang cảnh Hội nghị

                                                                                                  Tố Nương

TRƯỜNG CAO ĐẲNG TIỀN GIANG
Địa chỉ: 11B/17, Học Lạc, Phường 8, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
Điện thoại: 02733.958.684 - Fax: 02733.881.465 - Email: caodangtiengiang@gmail.com