Doanh nghiệp
Liên kết
Viên chức được tuyên dương điển hình tiên tiến CNVCLĐ, giai đoạn 2015 - 2020

Ngày đăng bài:6/4/2020

    Ngày 02-6, Liên đoàn Lao động tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến công nhân, viên chức, lao động tỉnh Tiền Giang, lần thứ X, giai đoạn 2015 – 2020.

     Toàn tỉnh Tiền Giang hiện có 1.385 công đoàn cơ sở, với hơn 130.202 đoàn viên/149.555 công nhân viên chức lao động, trong đó có hơn 100.000 công nhân lao động làm việc trong các doanh nghiệp. Qua 5 năm phát động phong trào thi đua yêu nước và các phong trào thi đua do tổ chức công đoàn phát động, đã có nhiều công trình nghiên cứu, cùng các sáng kiến cải tiến của các cá nhân và tập thể được áp dụng, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Tại hội nghị, Liên đoàn Lao động tỉnh Tiền Giang tặng 201 Bằng khen cho 14 tập thể và 187 cá nhân đã có nhiều thành tích trong phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” giai đoạn 2015-2020. Trong đó Trường Cao đẳng Tiền Giang có 05 viên chức được tuyên dương. Trước đó, 06 viên chức của Trường được Công đoàn viên chức tỉnh trao giấy khen tuyên dương tại Hội nghị điển hình tiên tiến công chức, viên chức, lao động lần thứ V (2015 – 2020).

Các viên chức được tuyên dương

     Trong giai đoạn tới, 2020 – 2025 Công đoàn cơ sở Trường Cao đẳng Tiền Giang tiếp tục phát động phong trào thi đua yêu nước và các phong trào thi đua do tổ chức công đoàn phát động và khuyến khích viên chức phát huy sức sáng tạo, tinh thần thi đua yêu nước để đạt được mục tiêu, hoàn thiện bản thân và hoàn thành nhiệm vụ được giao.

                                                                                                                        Tố Nương

TRƯỜNG CAO ĐẲNG TIỀN GIANG
Địa chỉ: 11B/17, Học Lạc, Phường 8, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
Điện thoại: 02733.958.684 - Fax: 02733.881.465 - Email: caodangtiengiang@gmail.com