Doanh nghiệp
Liên kết
Hội nghị đổi mới phương pháp, quy trình kiểm tra đánh giá kết quả học tập năm 2015

Ngày đăng bài:6/4/2015

      Chiều ngày 03/6/2015, trường Cao đẳng Nghề Tiền Giang tổ chức Hội nghị đổi mới phương pháp, quy trình kiểm tra đánh giá kết quả học tập năm 2015 do thầy Huỳnh Hữu Phước – Phó Hiệu trưởng Nhà trường – chủ trì với sự tham dự của Trưởng, Phó các Phòng, Khoa và các Trưởng Bộ môn.

Trước khi tổ chức Hội nghị cấp Trường, các Khoa đã tổ chức Hội nghị cấp Khoa để tổng kết rút kinh nghiệm về các phương pháp, quy trình kiểm tra đánh giá kết quả học tập Khoa đã thực hiện và lấy ý kiến, đề xuất của giáo viên đưa vào tham luận tại Hội nghị cấp Trường.
Hội nghị đã nghe Phòng Đào tạo báo cáo tổng kết các phương pháp, quy trình kiểm tra đánh giá kết quả học tập Trường đã thực hiện và dự thảo đổi mới phương pháp, quy trình kiểm tra đánh giá kết quả học tập; tham luận của các Khoa và tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến.
 

       

       
Hình ảnh tại Hội nghị 
Qua Hội nghị, Nhà trường sẽ xây dựng quy trình và hệ thống các phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập theo năng lực thực hiện của từng SVHS.
THÙY LINH

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG TIỀN GIANG
Địa chỉ: 11B/17, Học Lạc, Phường 8, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
Điện thoại: 02733.958.684 - Fax: 02733.881.465 - Email: caodangtiengiang@gmail.com