Doanh nghiệp
Liên kết
Thông báo Hội thi "Sáng tạo Kỹ thuật - Bảo vệ môi trường" năm 2020

Ngày đăng bài:8/3/2020

THÔNG BÁO

Hội thi “Sáng tạo kỹ thuật – Bảo vệ môi trường” năm 2020  

Thực hiện Kế hoạch số: 25-KH/ĐTN ngày 08/7/2020 của Ban Chấp hành Đoàn trường Cao đẳng Tiền Giang về việc tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật – Bảo vệ môi trường năm 2020; Quyết định số 01-QĐ/BTCHT ngày 08/7/2020 của Ban Tổ chức Hội thi về việc ban hành Thể lệ Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật – Bảo vệ môi trường năm 2020. Ban Tổ chức Hội thi thông báo đến các bạn học sinh, sinh viên về việc tham gia Hội thi “Sáng tạo Kỹ thuật – Bảo vệ môi trường” năm 2020 với các nội dung cụ thể như sau:

1.   Đối tượng dự thi

-         Mọi cá nhân, tập thể là Học sinh Sinh viên của trường Cao đẳng Tiền Giang đều được tham gia dự thi.

-         Các giải pháp, mô hình đã đạt các giải thưởng Sáng tạo kỹ thuật các cấp không được dự thi.

2.   Lĩnh vực dự thi

Tất cả các mô hình, thiết bị sáng tạo kỹ thuật phục vụ sản xuất, đời sống xã hội, an ninh, quốc phòng; Các mô hình sáng tạo bảo vệ môi trường, phòng chống tác hại rác thải nhựa đều có quyền tham gia dự thi. Các mô hình dự thi có thể thực hiện ở các lĩnh vực sau đây:

-         Điện – Điện tử;

-         Cơ khí;

-         Xây dựng;

-         Công nghệ thông tin;

-         Bảo vệ môi trường, phòng chống rác thải nhựa.

3.  Tiêu chuẩn đánh giá mô hình/ thiết bị/ phần mềm dự thi

-         Tính mới, tính sáng tạo: Mô hình/ thiết bị/ phần mềm dự thi không trùng với mô hình/ thiết bị/ phần mềm đã được công bố trong bất kỳ nguồn thông tin nào.

-         Khả năng áp dụng rộng rãi: Mô hình/ thiết bị/ phần mềm dự thi được đánh giá qua các điều kiện khách quan cụ thể, có khả năng áp dụng rộng rãi ở nhiều địa phương.

-         Hiệu quả kinh tế – kỹ thuật – xã hội: Mô hình/ thiết bị/ phần mềm có thể mang lại hiệu quả kinh tế, tiết kiệm sức lao động, giá thành đầu tư ban đầu thấp.

4.   Nộp, nhận hồ sơ dự thi:

a.   Hồ sơ dự thi gửi qua Ban Học tập – Rèn luyện Đoàn trường (Thầy Cao Minh Thiện – Trưởng ban, số điện thoại: 0382.552.386) hoặc nộp trực tiếp tại Văn phòng Đoàn trường phòng B 3.4, cơ sở 1 Trường Cao đẳng Tiền Giang.

b.   Thời hạn nhận, xét duyệt sản phẩm dự thi và trao giải thưởng Hội thi:

-    Từ 21/7/2020 đến 02/8/2020: Tổng hợp ý tưởng từ các tác giả/ nhóm tác giả;

-    Từ 03/8/2020 đến 24/9/2020: Liên hệ giảng viên hỗ trợ hướng dẫn; hướng dẫn các tác giả dự thi hoàn thiện hồ sơ và nộp về Ban tổ chức Hội thi;

-    Từ 25/9/2020 đến 29/9/2020: Thành lập Hội đồng Giám khảo và tiến hành chấm các mô hình dự thi;

-    Ngày 30/9/2020: Tổng kết, phát thưởng Hội thi.

c.    Các sản phẩm dự thi sẽ không trả lại sau khi kết thúc Hội thi.

5.   Hồ sơ dự thi:

Hồ sơ dự thi bao gồm phiếu đăng ký dự thi, bản thuyết minh mô hình, thiết bị dự thi và mô hình, thiết bị dự thi thuộc các lĩnh vực theo quy định.

a.    Phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu) gồm các nội dung sau:

-    Tên mô hình, thiết bị dự thi;

-    Lĩnh vực;

-    Tên tác giả/các tác giả;

-    Giới tính;

-    Ngày sinh;

-    Lớp;

-    Điện thoại;

-    Email.

b.    Bản mô tả mô hình, thiết bị dự thi:

-    Tên mô hình, thiết bị dự thi (ghi như tên đăng ký trong phiếu đăng ký dự thi);

-    Mô tả mô hình, thiết bị dự thi, thuyết minh tính mới, tính sáng tạo của mô hình, thiết bị dự thi, mô tả ngắn gọn nhưng đầy đủ và rõ ràng toàn bộ nội dung của mô hình, thiết bị dự thi. Đặc biệt, cần nêu rõ đã khắc phục những nhược điểm nào, sáng kiến cải tiến những điểm nào của thiết bị/thực trạng đã biết(nếu có) hoặc những sáng tạo hoàn toàn mới;

-    Ước lượng hiệu quả kinh tế của mô hình, thiết bị dự thi khi áp dụng vào thực tế.

c.    Mô hình, thiết bị dự thi: các tác giả gửi mô hình, thiết bị đã hoàn thiện về Ban Tổ chức.

d.    Các tài liệu khác (nếu có).

6.  Giải thưởng

Giải thưởng Hội thi gồm:

-    01 Giải nhất, được tặng 01 biểu trưng và tiền thưởng 2.000.000 đồng.

-    02 Giải nhì, mỗi giải được tặng 01 biểu trưng và tiền thưởng 1.000.000 đồng.

-    03 Giải ba, mỗi giải được tặng 01 biểu trưng và tiền thưởng 500.000 đồng.

-    04 Giải khuyến khích, mỗi giải được tặng tiền thưởng 200.000 đồng.

Ban Chấp hành Đoàn trường cũng tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong tuyên truyền, phổ biến Hội thi; cho Chi đoàn lớp tích cực tham dự và có nhiều mô hình, thiết bị dự thi đem lại hiệu quả cao. Các tác giả đoạt giải cao và các cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong tuyên truyền, vận động, phổ biến Hội thi sẽ được Ban Thường vụ Đoàn trường đề nghị Tỉnh đoàn tặng Bằng khen.

Ban Tổ chức Hội thi trân trọng thông báo./.

 

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG TIỀN GIANG
Địa chỉ: 11B/17, Học Lạc, Phường 8, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
Điện thoại: 02733.958.684 - Fax: 02733.881.465 - Email: caodangtiengiang@gmail.com