Kỳ họp thứ năm Hội đồng trường Trường Cao đẳng Tiền Giang nhiệm kỳ 2019 – 2024

Ngày 19/5/2023, kỳ họp lần thứ năm Hội đồng trường Trường Cao đẳng Tiền Giang nhiệm kỳ 2019 – 2024 đã được tổ chức. Buổi họp có sự tham dự đầy đủ của 17 thành viên Hội đồng trường và thầy Trương Thanh Nhường – Chủ tịch Hội đồng trường chủ trì buổi họp.

Tại kỳ họp lần thứ năm, thành viên Hội đồng trường được nghe Hiệu trưởng báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ 5 tháng đầu năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm 7 tháng cuối 2023; Chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2023 – 2024; Sửa đổi, bổ sung chiến lược phát triển trường giai đoạn 2021-2030 và Chuyển đổi vị trí việc làm của viên chức trong năm 2023.

Thầy Nguyễn Quang Khải - Hiệu trưởng báo cáo hoạt động của trường và trình bày các tờ trình trình Hội đồng trường

Theo báo cáo, trong 5 tháng đầu năm 2023, nhà trường đã thực hiện đạt kết quả tốt các hoạt động như: Tổ chức bộ máy nhân sự đã ổn định, bố trí tương đối hợp lý theo đề án vị trí việc làm; Hoạt động hành chính và chuyên môn của nhà trường cơ bản thông suốt với nhiều kế hoạch được triển khai thực hiện; Hoạt động đào tạo được thực hiện có nền nếp, ổn định và linh hoạt theo khung kế hoạch đào tạo; Hoạt động liên kết với trường Đại học Đồng Tháp đều thuận lợi, tính đến nay các lớp đào tạo liên thông từ cao đẳng lên đại học có 141 học viên, 01 lớp dạy nghề ngắn hạn tại Cơ sở Cai nghiện ma túy và 01 lớp ngắn tại trường; Tuyển sinh liên thông từ trung cấp lên cao đẳng đã và đang thực hiện theo kế hoạch với 70 HV trúng tuyển thuộc 08 nghề; Hoạt động nghiên cứu sáng tạo kỹ thuật được tiến hành với 20 sản phẩm khoa học được nghiệm thu; Quan hệ giữa trường với các doanh nghiệp tiếp tục được duy trì; Công tác quản lý tài chính và tài sản tuân thủ đúng quy định của nhà nước; Công tác kiểm tra nội bộ và các công tác khác trong và ngoài nhà trường đều thực hiện theo kế hoạch được giao.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Hiệu trưởng cũng trình bày những tồn tại cần khắc phục và nhiệm vụ trọng tâm 7 tháng cuối năm 2023. Theo đó, Hiệu trưởng đã nêu 7 nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện gồm: Quản lý đào tạo và quản lý người học; Quản lý khoa học và hợp tác quốc tế; Quan hệ doanh nghiệp; Quản lý tài sản và tài chính; quản lý hành chính và xây dựng đội ngũ; Công tác đảm bảo chất lượng và đổi mới quản trị nhà trường và các hoạt động của Trung tâm Đào tạo và Sát hạch giao thông thủy bộ.

Hội nghị đã bàn bạc và đi đến thống nhất các nội dung của dự thảo Nghị quyết kỳ họp thứ 5 của Hội đồng trường.

Phát biểu bế mạc, Ông Trương Thanh Nhường – Chủ tịch Hội đồng trường đề nghị các thành viên tiếp tục pháp huy vai trò, vị trí, trách nhiệm của mình để Hội đồng trường Trường Cao đẳng Tiền Giang hoạt động ngày càng hiệu quả hơn.

Thầy Trương Thanh Nhường – Chủ tịch Hội đồng trường phát biểu bế mạc

Ảnh: Bảo Sơn

Bài viết: Phương Thảo

Tin cùng chủ đề
Tin khác

Tiêu điểm
Doanh nghiệp
Liên kết