Thông báo thời gian học chính thức của học sinh sinh viên toàn trường năm học 2021 - 2022

ĐƯỜNG DẪN TRUY CẬP TẢI TÀI LIỆU HỌC CHÍNH TRỊ ĐẦU KHÓA DÀNH CHO HSSV KHÓA 2021https://drive.google.com/drive/folders/1-BtR9_vDiWq61nAyCjr0XcKZE8xcbA6K

ĐƯỜNG DẪN TRUY CẬP TẢI TÀI LIỆU HỌC CHÍNH TRỊ ĐẦU KHÓA DÀNH CHO HSSV KHÓA 2019, 2020https://drive.google.com/drive/folders/1-7U1h53kmNlaVyYQ5R1s6T_4lVyBlmp4

 

Tin cùng chủ đề
Tin khác

Tiêu điểm

Doanh nghiệp
Liên kết